Stichting MERIEM FOUNDATION en ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting Hetzelfde geldt voor u als donateur aan een ANBI. Zo mag u bijvoorbeeld bepaalde giften aftrekken van uw belastbaar inkomen in de inkomstenbelasting. De STICHTING MERIEM FOUNDATION is aangemerkt als ANBI. Met de gegevens hiernaast krijgt u een beeld van onze stichting als ANBI.

Bestuurssamenstelling

Dr. Meriem Khairoun (voorzitter)
Abdelmajid Khairoun (secretaris)
Dr. Gurbey Ocak (penningmeester)

Beleidsplan Organisatie

Stichting Meriem Foundation is een non-profit organisatie dat zich bezig houdt met het vergroten van kennis en het geven van informatie over verschillende vormen van kanker (in Nederland) en in onderontwikkelde gebieden wereldwijd en het vergroten van bewustwording rondom verschillende vormen van kanker.

Projecten

Stichting Meriem Foundation tracht de bewustwording rondom de ziekte kanker te vergroten door het organiseren van voorlichtingscampagnes, het geven van trainingen aan lokale en door het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker.

Doelstelling van stichting Meriem Foundation

Stichting Meriem Foundation heeft o.a. de volgende doelstellingen:
– het vergroten van kennis en het geven van informatie over verschillende vormen van kanker (in Nederland) en in onderontwikkelde gebieden wereldwijd.
– het vergroten van bewustwording over verschillende vormen van kanker.
– het geven van trainingen aan lokale gezondheidsmedewerkers (zoals bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen) in de uitvoering van het geven van voorlichting over diverse soorten kanker en screeningsmethoden om kanker op te sporen.
– het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker.

Financiën

Het doel trachten wij te bereiken (o.a.) middels:
– subsidies en donaties
– schenkingen, erfstellingen en legaten
– opbrengst van kapitaal

Werkwijze

Samen met onze partnerorganisatie streven wij naar het ontwikkelen en uitvoeren van projecten ter bevordering van de genoemde doelen.

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Stichting Meriem Foundation, ontvangen geen beloning.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  • Het vergroten van kennis en het geven van informatie over onder meer de verschillende vormen van kanker in Nederland en in ontwikkelde gebieden wereldwijd
  • Het vergroten van bewustwording over verschillende vormen van kanker
  • Het geven van training aan lokale gezondheidsmedewerkers en verpleegkundigen in de uitvoering van het geven van voorlichting over diverse soorten kanker en screeningmethoden
    om kanker op te sporen
  • Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek naar diverse soorten kanker en voorts al hetgeen met een en ander rechtsreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
    bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimte zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse uiteenlopende activiteiten.