Over Meriem Foundation

Onze stichting houdt zich bezig met het optimaliseren van toegang tot de gezondheidzorg in ontwikkelingslanden. Wij vinden het belangrijk dat iedereen wereldwijd toegang heeft tot goede gezondheidszorg. Helaas is niet in alle delen van de wereld mogelijk. Vanuit stichting Meriem Foundation willen wij onze bijdrage hier aan leveren. Om dit te realiseren besteden wij als stichting veel aandacht aan het inventariseren van de behoefte aan zorg in de gebieden waar wij onze zorgprojecten willen opzetten.

Dit houdt in dat we samen met de lokale zorgverleners en bevolking om de tafel gaan zitten om tot een gericht en concreet plan of project te komen. Dit maakt dat de projecten die wij opzetten, projecten op maat zijn en aangepast aan de behoefte van de lokale bewoners. Een essentieel eigenschap van onze projecten is de duurzaamheid van de projecten. De lokale zorgverleners moeten na het opzetten van de projecten zelfstandig verder kunnen. Er is ook veel aandacht voor voorlichting en educatie over veel voorkomende gezondheidsproblemen, zoals suikerziekte, hart-en vaatziekten, nierziekten en veel voorkomende kankers.

en meer aandachtspunten

Daarnaast is er ook veel aandacht voor vrouwen en gezondheidsproblemen waar zij veel mee geconfronteerd worden, zoals zorgproblemen en sterfte rondom de bevalling. Vooral in ontwikkelingsgebieden schiet de aandacht hiervoor enorm te kort. Voor waargebeurde verhalen van lokale bewoners kunt u terecht op deze website en een van de filmpjes bekijken. Verder is ook extra aandacht voor de oudere patiënten die de vaak ver van de afgelegen ziekenposten wonen en deze niet kunnen bereiken als ze hulp nodig hebben. Voor hun willen wij zorgposten dicht bij huis opzetten.

Naast de projecten gericht op de praktische gezondheidszorg gaan we ons ook richten op wetenschappelijk onderzoek in diverse ontwikkelingslanden. Hiervoor zullen we diverse samenwerkingsverbanden aangaan met verschillende academische en lokale ziekenhuizen om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze landen wat uiteindelijk de lokale gezondheidszorg en bevolking ten goede zal komen.